Nowości:

  • Dodano nietypowe poroże Jeleniom Czarnoogoniastym „Myłkusy”

Naprawione błedy:

  • Przywrócono poprawną punktację typowego poroża Mulaka
  • Naprawiono działanie kamuflażu Czapki Wojskowej
  • Naprawiono zachowanie królików europejskich, teraz można bez problemu wykonać misję „Inwazja na progu domu”
  • Poprawiono teren w niektórych rezerwatach
  • Zwiększono dystans z jakiego płoszy się zwierzyna przy strzale z Karabinu Samopowtarzalnego .22 „Plinkington”
  • Naprawiono błąd uniemożliwiający czasami leczenie lub powrót do leśniczówki po doznaniu krytycznych obrażeń

Zmiany:

  • Zwiększono siłę rażenia Karabinu Samopowtarzalnego .22 „Plinkington”

W trakcie opracowywania:

  • Wdrożenie nowej niezwykle ciekawej funkcjonalności, nad którą pracował Oscar
  • Nowe zestawy misji

 

„Myłkusy” Jelenia Czarnoogoniastego
Poprzedni artykułAktualizacja Gry – 29 Kwietnia 2015
Następny artykułZapowiedź Fishing Planet (The Angler)