Zmiany:

  • Uszczegółowiono dźwięki wydawane podczas stąpania po różnych powierzchniach gruntu
  • Poprawiono modele klifów
  • Poprawki tekstur kolorów i kolorów otaczających
  • Poprawiono ścieżki przemieszczania się kangurów
  • Wyeliminowano niektóre kolizyjne miejsca (brak możliwości przejścia gracza)
  • Poprawiono jakość elementów leśnych aby były bardziej realistyczne
  • Poprawiono miejsce występowania niektórych kamieni i trawy
  • Dodano kilka drobnych elementów środowiska

Naprawione błędy:

  • Kolejna poprawka błędu związanego z brakiem informacji dotyczącym śladów krwi