Nowości:

  • Pistolet myśliwski .22 „Świerszcz”

Zmiany:

  • Zmniejszono populację Saren, Jeleni Szlachetnych oraz Lisów w rezerwacie Val-des-Bois

Naprawione błędy:

  • Naprawiono dźwięk strzału z Wiatrówki .22
  • Wprowadzono poprawki terenu