Naprawione błędy:

 • Naprawiono błąd w którym zwierzęta ignorowały gracza blisko wody ? zwierzęta mogły znieruchomieć i nie uciekać,
 • Naprawiono błąd związany ze stroną potwierdzenia zdobyczy ? teraz przy chwilowej utracie połączenia z serwerem aplikacja powraca do strony potwierdzenia zdobyczy czyli widoku z momentu utraty połączenia,
 • Naprawiono błąd „bobra” dotyczący przenośnych zwyżek które były czasami niespodziewanie przenoszone do leśniczówek,
 • Naprawiono błąd tekstów i ikon dotyczących czatowni dla ptactwa które pojawiały się także w miejscach zwykłych czatowni,
 • Naprawiono błąd związany z przypadkami gdy gracze nie mogli być zranieni przez agresywne zwierzęta,
 • Naprawiono przemieszczanie się lunety K98k podczas przeładowywania,
 • Naprawiono błąd 5-pinowego celownika z dalmierzem ? piny pozostawały na ekranie przy zmianie broni na inną przy użyciu opcji wyposażenia,
 • Naprawiono błąd w wyniku którego czasami nie był wyświetlany komunikat o opuszczeniu rezerwatu,
 • Naprawiono strony wyniku nie wyświetlające poprawnie typu zwierzęcia (np. powszechny, albinos …),
 • Naprawiono strony wyniku nie wyświetlające stanu zwierzęcia (np. ?Ukrwający się?  dla królików lub ?Lecący? dla ptactwa wodnego),
 • Niektóre animacje ruchu zwierząt zostały dostrojone aby wyglądały bardziej realistycznie.

 

 

 

Poprzedni artykułAktuailzacja gry – 02 Czerwca 2014
Następny artykułStatus Update ? 26 Czerwca 2014