Naprawione błędy:

  • Odpoczynek w obozie/leśniczówce nie powoduje zmiany godziny w grze.
  • Podczas montażu i demontażu sprzętu bażanty znajdujące się w pobliżu będą odlatywać albo biegać.